Trending News

แวดวงธุรกิจ

โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่จัดอบรม ดับเพลิงประจำปี 2562 

นายมนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จัดอบรม ดับเพลิงประจำปี 2562 อบรม ดับเพลิงขั้นต้น และภาคปฏิบัติเพื่อให้ทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในส่วนของการรับผิดชอบในด้านการป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในภาวะปกติเบื้องต้น การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้มีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้ ได้รู้จักวิธีการป้องกันและการเข้าระงับเหตุอัคคีภัย ได้อย่างถูกต้องถูกวิธี เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นกำลังสำคัญของสถานประกอบการในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและขั้นรุนแรงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการสูญเสียต่อชีวิต , ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม…

แวดวงธุรกิจ

โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันที่ทัณฑสถานหญิง จังหวัดสงขลา 

นายมนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้ต้องขังหญิงสูงอายุ, ผู้ต้องขังหญิงไม่มีญาติเยี่ยม, ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ ที่ทัณฑสถานหญิง จังหวัดสงขลา เพื่อให้กำลังใจและส่งเสริมสังคมที่ดีต่อไป

แวดวงธุรกิจ

โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ อวยพรปีใหม่ กงสุลใหญ่ อินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา 

นายมนูญ วุฒิ (สูท) ผู้จัดการทั่วไปพร้อม นางสาวกรรัชนันท์ เรือนเพ็ชร์ (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และนางสาวศรุดา มาบทองน้อย (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายขาย โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ เข้าอวยพรปีใหม่ นายฟะฮ์รี ซูไลมัน กงสุลใหญ่ อินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา (สองจากซ้าย)…

Hot News

โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ให้การต้อนรับ BNK 48 

นายมนูญ วุฒิ (ห้าจากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป และ นายจิระพงษ์ สังข์ทอง (สี่จากซ้าย) ผู้จัดการแผนกห้องพักและนางสาวกรรัชนันท์ เรือนเพ็ชร์ (ขวา)ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และนางสาวปุณยวีร์ จันทนา (สองจากขวา) ผู้จัดการแผนกสปา โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ให้การต้อนรับสมาชิก ศิลปินในวง BNK 48…

Hot News

อุทยานวิทย์ฯ ม.สงขลานครินทร์ เปิดให้ชมบ้านใหม่ พร้อมให้บริการเพื่อตอบโจทย์นักวิจัย-ภาครัฐ-ผู้ประกอบการ 

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำผู้ประกอบการ ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ผู้บริหาร และบุคลากร เยี่ยมชมพื้นที่ส่วนขยายเพื่อรองรับการพัฒนากระบวนการบริการด้านเทคโนโลยีให้สมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น พร้อมศูนย์วิเคราะห์ทดสอบที่มีมาตรฐาน และชมนิทรรศการเด่นประจำปีและคลินิกให้คำปรึกษา ดร.วรสันต์ โสภณ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวในการพบผู้ประกอบการ ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ผู้บริหาร…

Copyright © 2019 Posh Creation co.,ltd. All original contents of www.hatyaiok.com ("Site")