Example Ad #1 (only visible for logged-in visitors)

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ และผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมอำเภอจะนะ (หลังใหม่) อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีนายอำเภอสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก