Example Ad #1 (only visible for logged-in visitors)

นายมนูญ วุฒิ (สูท) ผู้จัดการทั่วไปพร้อม นางสาวกรรัชนันท์ เรือนเพ็ชร์ (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และนางสาวนฤมล ทองเอียด (ขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการผู้จัดการฝ่ายขาย โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ เข้าอวยพรปีใหม่ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสด์ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมรับพรปีใหม่ ณ มทบ 42 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่