Example Ad #1 (only visible for logged-in visitors)

นายมนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ให้การต้อนรับ บริษัท ทัวร์จากสิงคโปร์ เพื่อสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง และให้เกียรติพักที่โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่เมื่อเร็วๆนี้