Example Ad #1 (only visible for logged-in visitors)

นายมนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วไปและคุณกรรัชนันท์ เรือนเพ็ชร์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ พร้อมคุณทัตมณี เฉวียงหงษ์ ผจก. ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ลาดพร้าว ร่วมให้การต้อนรับ พลอากาศโทตรีพล อ่องไพฑูรย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศและคณะ ในโอกาสเดินมาปฏิบัติภารกิจ “หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ” มอบอุปกรณ์กีฬา นักเรียนและประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้เกียรติพักที่โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่เมื่อเร็วๆนี้