Example Ad #1 (only visible for logged-in visitors)

นายมนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วไป พร้อมผู้บริหารโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่  ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับพนักงานที่บริจาคโลหิตให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จำนวน 30 ครั้งขี้นไปและพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานประจำปี 2562 และปิดเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๐ ให้กับพนักงานมุสลิม เมื่อเร็วๆนี้