Example Ad #1 (only visible for logged-in visitors)

“วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำก็นองเต็มตลิ่ง”

วันลอยกระทง เป็นวันสำคัญทางศาสนาฮินดูวันหนึ่งของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ตามปฏิทินจันทรคติล้านนา ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ถ้าใครยังไม่รู้จะออกไปลอยกระทง ปี 2562 ที่ไหนดี โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จัดโปรโมชั่นให้ชาวหาดใหญ่ ในเทศกาล วันลอยกะทง ได้อุ่มจุใจแบบไม่อั้นที่ ห้องอาหาร จิงเจอร์ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ แบบไม่จำกัดเวลา ในราคา 499 บาท วันเดียวเท่านนั้น
ที่ห้องอาหารจิงเจอร์ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ชั้น 6 เปิดตั้งแต่ 17.00 – 22.00 น ทุกวัน โทรสำรองที่นั้น 074 -352222 ต่อ 2222