Example Ad #1 (only visible for logged-in visitors)

นายปรีดี ปรัชญ์ดำรงกิจ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ พร้อมด้วย คุณกรรัชนันท์ เรือนเพ็ชร์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นตัวแทน โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ และกลุ่มเซ็นทรัล จังหวัดสงขลา และสมาคมสร้างสุข สโมสรไลออนส์ ฮาโมนี หาดใหญ่ ร่วมกิจกรรม “CPN อาสามาด้วยใจไปด้วยกัน สร้างสุขให้น้อง” ณ มูลนิธิเพื่อเด็กกำพร้าบ้านสันติวิทย์ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดย พล ต.ต.ทิวธวัช นครศรผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา เป็นประธานรับมอบ

กลุ่มเซ็นทรัล มีนโยบายที่จะทำประโยชน์และเป็นส่วนเดียวกันกับพี่น้องในพื้นที่ ทุกที่ที่เซ็นทรัลได้เข้ามาดำเนินธุรกิจ ในจังหวัดสงขลาได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่อเนื่องกันมาในทุกๆปี และมีส่วนร่วมพัฒนามูลนิธิฯ สนับสนุนอาหารมื้อกลางวัน มอบข้าวสาร เสื้อผ้าจากการรับบริจาค และอุปกรณ์การเรียน ให้ความรู้การคัดแยกขยะ การกำจัดขยะอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งมอบถังขยะแบบแยกประเภท

ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วรางคณา จุติดำรงค์พันธ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร จากคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี