Example Ad #1 (only visible for logged-in visitors)

นายมนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วไปนำคณะผู้บริหารและพนักงานโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆที่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา พวกเรามุ่งทำสิ่งดีๆให้สังคมส่งความสุขให้กับชุมมชนเราขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าและน้องๆที่ทุกท่าน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลาเมื่อเร็วๆนี้