Example Ad #1 (only visible for logged-in visitors)

โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาหาดใหญ่ (ถนนเสน่หานุสรณ์) ร่วมกันจัดฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารสูงประจำปี 2562 เพื่อสร้างเชื่อมั่น และไว้ใจให้แก่ลูกค้าได้หากเกิดสถานการณ์ขึ้นจริง

วันนี้ (30 กันยายน 2562) โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาหาดใหญ่ และศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครหาดใหญ่ จัดฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารสูงประจำปี 2562 โดยมี นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นากยกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในงานพร้อมด้วย นายวิธวินท์ วัฒนะมงคลรักษ์ ผู้จัดการสาขา บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด , นายมนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ และแขกผู้มีเกียรติร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้

นายมนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ เปิดเผยว่า ทางโรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าทุกคนดังนั้นจึงได้มีการจัดฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารสูงประจำปีขึ้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อเตรียมความพร้อมในเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ อันอาจเกิดขึ้น โดยการฝึกซ้อมดังกล่าวจะมีการเปิดสัญญาณกระดิ่งสัญญาณเตือนภัยในเวลาประมาณ 9.00 น.จากนั้นมีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของพนักงานและลูกค้าออกไปทางด้านหน้าของอาคารอย่างพร้อมเพียงโดยอาศัยบันไดหนีไฟตามชั้นต่างๆ

ด้าน นายวิธวินท์ วัฒนะมงคลรักษ์ ผู้จัดการสาขา บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด เปิดเผยด้วยว่า ทางห้างเซ็นทรัลได้นำพนักงาน จำนวน หลายร้อยคน ร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี ร่วมกับ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ และให้พนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจในแผนปฏิบัติการของสถานประกอบการ ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ในสถานประกอบการ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง

การฝึกซ้อมเป็นไปได้อย่างดี เป็นระบบตามที่วางแผนไว้ และยังได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากหลายๆภาคส่วน อาทิ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี เป็นต้น ผลจาการฝึกซ้อมครั้งนี้สามารถสร้างเชื่อมั่น และไว้ใจให้แก่ลูกค้าได้หากเกิดสถานการณ์ขึ้นจริง