Example Ad #1 (only visible for logged-in visitors)

วันนี้ (20 ก.ค. 62) ที่บริเวณจุดชมวิวเขาน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ศิษย์เก่าวรนารีเฉลิม รุ่น 51 ร่วมกับ เครือข่ายศิลปินจังหวัดสงขลา และศิลปินนานาชาติ 11 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย แคนาดา ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย มองโกเลีย มอริเชียส ศรีลังกาเวียดนาม ออสเตรเลียและไทย ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาจากชมรมศิลปะโรงเรียนมหาวชิราวุธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมบันทึกความงามของเขาน้อยผ่านปลายพู่กันในกิจกรรม “เขาน้อย..ร้อยงานศิลป์ Khao Noi International ART For Community 2019 Songkhla”

นายสุบิน เมืองจันทร์ เครือข่ายศิลปินจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ก่อนที่จะมาจัดแสดงที่นี่ได้ลงพื้นที่ workshop ที่จังหวัดตรังกับกลุ่มนักเรียน พร้อมทั้งได้มีการพูดคุยกับชมรมศิษย์เก่าวรนารีเฉลิม เพื่อที่จะร่วมกันประชาสัมพันธ์ โปรโมทการท่องเที่ยวและความงดงามของจังหวัดสงขลา ซึ่งเราจะเห็นแต่มุมมองของเมืองเก่าและทะเล แต่จุดชมวิวข้างบนยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก เลยได้นำศิลปินจาก 11 ประเทศมาร่วมถ่ายทอดงานศิลป์และมาชื่นชมบรรยากาศเพื่อนำไปเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ

นางพิกุล บุรีภักดี สมาชิกศิษย์เก่าวรนารีเฉลิม รุ่น 51 กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวาดภาพบนเขาน้อยเพื่อต้องการเติมงานศิลปะให้เมืองสงขลาและใช้พื้นที่บนเขาน้อยเป็นสถานที่สำหรับจัดงานศิลปะหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้คนขึ้นมาบนเขาน้อยได้เห็นเมืองที่สวยงามแล้ว ก็จะเกิดความรัก ความหวงแหนและช่วยกันดูแลเมืองสงขลา

สำหรับการกิจกรรม”เขาน้อย..ร้อยงานศิลป์” ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบใหม่ โดยการเปิดมุมมองของจังหวัดสงขลาด้วยงานศิลปะเพื่อสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ของจังหวัดสงขลาและสถานที่ท่องเที่ยวในมิติของศิลปะ นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนในจังหวัดสงขลาที่สนใจในงานศิลปะ เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปะและอาจต่อเนื่องถึงการสร้างกระแสรักบ้านเกิดอีกช่องทางหนึ่ง

นางสาวฉันท์สินี ปฐมรัตน์ นักเรียนจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ กล่าวว่า เหตุผลที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยส่วนตัวเป็นกลุ่มที่ชอบในงานศิลปะ มาเพื่อเก็บประสบการณ์ในการนำไปประยุกต์เพื่อสร้างงานศิลปะ ของตัวเองในการนำไปใช้ประกวดต่างๆและเป็นการประชาสัมพันธ์เมืองสงขลาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชาวต่างชาติได้มาเยี่ยมชม ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสถานที่ของจังหวัดสงขลาต่อไป

นางสาวพรสุดา สมสถาน นักเรียนจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ กล่าวว่า การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นความชอบส่วนตัวและมีความสนใจในงานศิลปะที่มีหลากหลายรูปแบบและบนเขาน้อยแห่งนี้เป็นจุดชมวิวอันซีนของสงขลาแต่ยังไม่มีใครขึ้นมาท่องเที่ยวเท่าที่ควรซึ่งการที่ศิลปินจิตอาสามาร่วมถ่ายทอดในวันนี้จะช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวได้อีกระดับหนึ่ง

ทั้งนี้ในเวลา 16.00 น จะมีการพบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และชมผลงานที่บริเวณชั้น2 ร้าน Songkhla Station ถนนนครใน อำเภอเมือง งหวัดสงขลา ซึ่งภาพผลงานทั้งหมดศิลปินจะมอบไว้ให้แก่ผู้จัดโครงการ “เขาน้อย..ร้อยงานศิลป์” เพื่อจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับจังหวัดสงขลาต่อไป

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ

20 ก.ค. 62

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา