Example Ad #1 (only visible for logged-in visitors)

“ผอ.ปุ๊ก” ญาติกา แก้วบริสุทธิ์ ผู้หญิงเก่งชาวสงขลาอีกท่านที่ฝากฝีไม้ลายมือด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เห็นเชิงประจักษ์มากแล้วมากมาย โดยเธอเริ่มต้นชีวิตการทำงานกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในด้านงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำนักงานภาคใต้ (หาดใญ่) จังหวัดภูมิลำเนา ในปี 2536 และปีนี้ย่างเข้าปีที่ 27 ของการทำงานกับ ททท. จบปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจและปริญญาโทด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (มอ.) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานชุมพร ดูแล 2 จังหวัดคือ ชุมพรและระนอง ซึ่งตลอด 4 เดือนตั้งแต่เข้ามารับหน้าที่ยังจังหวัดชุมพร เธอมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ พร้อมออกพบปะกับชุมชน รวมถึงพันธมิตรหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม

รักทุกอย่างที่ทำ ทำทุกอย่างที่รัก

“ การที่เราทำงานด้วยความมุ่งมั่น จริงใจ ใส่ใจในรายละเอียดของงาน อีกทั้งเราคิดถึงความต้องการของผู้อื่น มีความเกรงใจเขา ให้ความรักและความจริงใจอย่างไม่ต้องการผลตอบแทนอะไร เราก็มักจะได้รับสิ่งดีๆ กลับมาเสมอ นั่นก็คือความสำเร็จในมุมมองของตัวเองค่ะ” และอีกสิ่งสำคัญคือ “ไม่ว่าจะได้รับโอกาสให้ไปปฏิบัติงานที่ไหน ที่นั่นก็จะเปรียบเสมือนบ้านของเรา ดังนั้นเราก็จะต้องมีภาระกิจสำคัญที่จะทำอะไรต้องคิดถึงประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ซึ่งต้องมาก่อนเสมอ”

คิดว่าประสบการณ์จากการทำงานในหลายๆ พื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นเมืองหลักเช่น กรุงเทพฯ หาดใหญ่-สงขลา หรือเมืองรอง ตรัง-สตูล-พัทลุง แต่ละพื้นที่ก็จะมีจุดเด่นของตัวเอง ซึ่งก็นำมาปรับใช้และมาเสริมเพิ่มเติมในสิ่งที่มองเห็นว่าที่นี่ มีอะไรที่เป็นจุดเด่น เป็นเพชรที่เรานำเอามาขัดล้างให้ส่องประกายโดเด่นยิ่งขึ้น ซึ่งก็ได้รับความเมตตาจากพันธมิตรในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือผู้นำชุมชน ที่ให้ความร่วมมือเสมอมาค่ะ

สั่งสมประสบการณ์กว่า 26 ปี สู่การพัฒนาการท่องเที่ยว เน้นคุณภาพ ควบคู่ไปกับการเดินหน้านำเสนอสินค้าและบริการที่สามารถชูเอกลักษณ์วิถีชุมชนที่ทรงเสน่ห์

ผอ.ปุ๊ก เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่า จากแผนวิสาหกิจ ททท. พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563-2564) ที่ยังคงเป็นแผนยุทธศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็น “แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม หรือ Preferred Destination” โดยเน้นการนำเสนอประสบการณ์อันทรงคุณค่าด้วยวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทย เพื่อสร้างจุดขายที่แตกต่างและมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมนำมาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว ชุมพร – ระนอง บนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่ “การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” รวมทั้งเสริมสร้างผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน คำนึงถึงชุมชนและสังคมในด้านการสร้างรายได้อย่างเท่าเทียมกันทุกภาคส่วน นอกจากน้ัน ยังมุ่งพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง พร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ว่า “ททท. เป็นผู้นำในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน”

โดยในส่วนของ จังหวัดชุมพร และ ระนอง ได้ จัดทำแผนการดำเนินงานไว้หลากหลายกิจกรรม อาทิ

1. กระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้าสู่ จ. ชุมพร ระนอง จัดงานเทศกาลกาแฟ Amazing Robusta @Chumphon ซึ่งจัดเป็นครั้งแรก มุ่งให้ Robusta เป็นแบรนด์ของชุมพร และมีการพูดคุยกับนายกสมาคมโอท๊อปของ จ.ชุมพรที่จะผลักดันให้กาแฟชุมพรเป็นที่รู้จัก เช่นมีคีออสกาแฟโรบัสต้า ขายเรียงราย ตามเส้นทางหลักที่ขับรถเดินทางผ่าน ต.ชุมพรเส้นทาง A4 ซึ่งถ้าใครอยากชิมกาแฟเข้มข้น แวะซื้อได้ตลอดเส้นทางในเขตจ.ชุมพร

2. ส่งเสริมกิจกรรม เช่นเปิดโลกทะเลชุมพร ในเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งได้บรรจุงานนี้เป็นปฎิทินท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัดชุมพร จัดขึ้นในวันที่ 18-22 มีนาคม 2563 มีกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล เช่นปลูกป่าชายเลน กลุ่มอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ ปล่อยพันธ์ปูของธนาคารปู และสร้างให้ นทท.รู้จักว่าชุมพรเป็นแหล่งอาหารทะเลสด อร่อยที่สุด และในปีนี้นอกจากกิจกรรมอนุรักษ์แล้วยังมีกิจกรรมเชฟเทเบิ้ล เช่นเชฟอุ้ม เชฟครัวสองโลก เชฟแวน จาก จ.เชียงราย ซึ่งเป็นเชฟที่มีชื่อเสียงมารังสรรค์เมนูอาหารจากท้องถิ่น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ นทท.อยากเดินทางมาร่วมกิจกรรมด้วย รวมถึงเปิดพื้นที่หลาดสี่ร้อยลี้ อ.สะพลี ชุมพร ที่เป็นตลาดอาหารทะเลสด ให้ นทท.ได้รู้จักมากขึ้น

3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนคลองลัดโนด อ.ม่วงกลวง จ.ระนอง ซึ่งมีความครบถ้วนในทุกส่วนของการท่องเที่ยว มิตรไมตรี โดยมีเป้าหมายสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10% จากปีที่ผ่านมา โดยปีที่แล้วชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวที่ 2,200,000 บาท

4. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว จ.ระนอง ในเรื่องการท่องเที่ยวเชิง สุขภาพและทะเลระนองที่สวยงาม

5. งานสงกรานต์น้ำแร่ในเดือนเมษายน

6. เส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรม ตึกชิโนโปตุกีส การแต่งกาย บาบ๋า ย่าย๋า ค่ายเจ้าเมือว สุสานเจ้าเมืองระนอง พระราชวังรัตนรังสรรค์จำลอง และยังมีการพูดคุยกับ ผปก. การเตรียมพื้นที่ จุดเช็คอิน ถ่ายภาพ หรือภาพฝาผนังซึ่งจะได้ร่วมมือกันสร้างจุดเหล่านี้เพื่อให้นทท.ที่เข้ามามีกิจกรรมในเมืองมากขึ้น

สำหรับผู้ที่สนใจเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด ชุมพร และ ระนอง สามารถสอบถามรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน ชุมพร-ระนอง โทร 0-7750-1831,07750-2775-6 หรือ 1672 หรือ E-mail : tatchumphon@tat.or.th ผอ.ปุ๊ก และน้องๆ พร้อมให้บริการและยินดีต้องรับทุกๆ ท่านค่ะ