Example Ad #1 (only visible for logged-in visitors)

วันนี้(29 ก.ย. 62) ที่พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมรวมพล คนรักษ์วัด จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมี นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธี โดยมีพระภิกษุสงฆ์ พุทธศาสนิกชนในจังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

คณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมรวมพล คนรักษ์วัด จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1ขึ้นในที่ 29 กันยายน พ.ศ.2562 เพื่อรวมพลังสร้างความสามัคคีของเครือข่าย คนรักษ์วัด ในจังหวัดสงขลา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมภายในวัด การปฎิบัติงานช่วยเหลือวัด และพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ และสร้างขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุสงฆ์และเครือข่าย คนรักษ์วัด โดยให้เครือข่ายคนรักษ์วัด ได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และรับฟังปัญหา อุปสรรค ร่วมกัน

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการบำเพ็ญความดีถวายเป็นพระราชกุศล และปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศอย่างมั่นคงสืบไป…….