หาดใหญ่โอเค
  • Home
  • เซ็นทาราหาดใหญ่

Tag : เซ็นทาราหาดใหญ่

โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ให้การต้อนรับ ปรึกษาพิเศษเพื่อประสานงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจแรงงาน ประเทศอินโดนีเซีย

admin
นายมนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ให้การต้อนรับคณะ

โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ให้การต้อนรับ ม.ล.ศิริเฉลิม สวัสดิวัฒน์ (เชฟหมึกแดง)

admin
นายมนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วไปนำคณะผู้บริหารและพนักงานโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ให้การต้อนรับ

โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนเศรษฐกิจกระทรวงเศรษฐกิจประเทศมาเลเซีย

admin
นายมนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ให้การต้อนรับ

โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ให้การต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

admin
นายมนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วโรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ ให้การต้อนรับคณะคุณอนุสรี ทับสุวรรณ

โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ให้การต้อนรับ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

admin
คุณกรรัชนันท์ เรือนเพ็ชร์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ ให้การต้อนรับคณะนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหาร กิจการวิทยุกระจายเสียงกองทัพเรือ

admin
      นายมนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วโรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ ให้การต้อนรับคณะ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาประชุม ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่

admin
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมกับแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานเขตสุขภาพที่12จัดประชุมแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย เสริมสร้างแรงผลักดัน เขตสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข

โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ร่วมกับสภากาชาดไทย เชิญชวนรับบริจาคโลหิต

admin
โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ร่วมกับสภากาชาดไทย ทำดีเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องกับโครงการ “หนึ่งหยด ต่อชีวิต” เปิดรับบริจาคโลหิต

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก