Share

ส.อสังหาสงขลา ร่วมกับฐานเศรษฐกิจ จัดสัมมนาเจาะลึกทิศทางอสังหาสงขลาครึ่งปีหลัง 2558

สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดสงขลา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ จัดสัมมนา “เศรษฐกิจก้าวหน้า อสังหาริมทรัพย์ก้าวไกล ครึ่งปีของสงขลา”

ช่วงบ่ายวันนี้ (25 มิ.ย. 58) ที่ ห้องราชาวดี โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายณรงค์ ณ พัทลุง นายอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาสัญจรเรื่อง “เศรษฐกิจก้าวหน้า อสังหาฯก้าวไกล ครึ่งปีของสงขลา.. ครึ่งทางของปีแพะ” โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

นางสาวศิริวรรณ ผ่องเสริมสุข นายกสมาคมอสังริมทรัพย์จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดสงขลา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงเชิงวิชาการ เสริมความรู้ จุดประกายความคิดให้กับผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจได้นำความรู้ทางวิชาการที่ได้ในวันนี้ไปผสานกับประสบการณ์ที่มีอยู่ในการดำเนินกิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว พร้อมเปิดเวทีระดมความคิดเห็นนักวิชาการและผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ ในการนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป

กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การรายงานผลสำรวจตลาดบ้านสงขลาครึ่งแรก ปี 2558 โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด และการเสวนา “เหลียวหลัง แลหน้า อสังหาริมทรัพย์สงขลา” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายธีระพร ศรีรัตน์ ผู้บริหารส่วน ส่วนเศรษฐกิจภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ , นายวสันต์ คงจันทร์ กรรมการสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และ นายธนวัตน์ พูนศิลป์ กรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา โดยมี นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ทั้งนี้ จากภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2557 ที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ขยายตัวเพียง ร้อยละ 0.7 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ เพราะแม้บรรยากาศทางการเมืองจะมีความสงบนิ่งขึ้น แต่เพราะการลงทุนรวมทั้งภาครัฐและเอกชนหดตัวลง ร้อยละ 2.8 โดยเฉพาะในสาขาการก่อสร้าง อุตสาหกรรม โรงแรมและภัตตาคาร ในปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงตั้งเป้าหมายจีดีพีไว้ที่ระดับร้อยละ 3.5-4.5 โดยในส่วนของภาคอสังหาริมทรัพย์นั้นแม้จะไม่กลับมาคึกคักเหมือนเดิม แต่ก็คาดหมายว่าตลาดที่อยู่อาศัยจะขยายตัวร้อยละ 5-10 ด้วยแรงบวกจากเงินเฟ้อต่ำและการที่รัฐบาลจะใช้นโยบายการเงินกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการลดอัตราดอกเบี้ย

อย่างไรก็ตาม นอกจากการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ สงขลา ภูเก็ตและอุดรธานี คือ เมืองหลักในส่วนภูมิภาค ที่เป็นทั้งเมืองการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว คือ พลังที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศ

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว สวท.สงขลา

batch_P1050247_resizebatch_P1050231_resize batch_P1050257_resize

Leave a Comment