Share

ผู้ประกอบการอสังหาฯ ร่วมสัมมนาตอบโจทย์ “อสังหาริมทรัพย์ สงขลา-หาดใหญ่ แข็งแกร่งในแดนใต้?”

IMG_5912

หน่วยงานการค้า-อสังหาฯ-ท่องเที่ยว สงขลา ตบเท้าร่วมสัมมนา “อสังหาริมทรัพย์กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สงขลา-หาดใหญ่ แข็งแกร่งในแดนใต้” เจาะลึกประเด็นร้อน “ตลาดอสังหาริมทรัพย์กับบรรยากาศรัฐบาลใหม่”

21 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมไดมอนด์ หาดใหญ่ หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา และหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ จัดสัมมนา “อสังหาริมทรัพย์กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สงขลา-หาดใหญ่ แข็งแกร่งในแดนใต้”

IMG_5872นางสาวศิริวรรณ ผ่องเสริมสุข นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อเทียบกับ เมืองเชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น และอุดรธานี ต่างก็เป็นเมืองหลักในส่วนภูมิภาค ทีมีศักยภาพทั้งด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก กิจกรรมการสัมมนาครั้งนี้จึงจัดขึ้น เพื่อนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงในเชิงวิชาการ และยังเป็นเวทีในการระดมความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการและผู้ประกอบการเพื่อให้เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างแท้จริง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลาให้แข็งแกร่งได้อย่างต่อเนื่อง

“เมื่อบรรยากาศทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้ว การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดสงขลาจะเป็นเช่นไร นโยบายใหม่ของ คสช.และรัฐบาลใหม่จะสามารถสร้างปัจจัยบวกต่อการประกอบธุรกิจได้เพียงใดเป็นสิ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด จึงเป็นประเด็นสอดคล้องในการจัดการสัมนาครั้งนี้ ซึ่งจะได้รวบรวมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำไปประมวลข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น ออกมาเป็นข้อสรุปเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนวงกว้าง และหวังให้เป็นเสียงแห่งการกระตุ้นเตือนภาครัฐในการกำหนดนโยบายต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งถือเป็นภาคส่วนหนึ่งที่สำคัญของฐานเศรษฐกิจประเทศที่แท้จริง”

ทั้งนี้กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเสวนา “ ตลาดอสังหาริมทรัพย์กับบรรยากาศรัฐบาลใหม่ ” โดย นายธีระพร ศรีรัตน์ ผู้บริหารส่วน ส่วนเศรษฐกิจภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ นายธนวัตน์ พูนศิลป์ กรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา อดีตนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดสงขลา ดำเนินรายการโดย นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีการเสวนา “ สงขลา-หาดใหญ่ แข็งแกร่งในแดนใต้ ” โดย นายประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

IMG_5867

IMG_5927

IMG_5958

IMG_5895

IMG_5901