Share

โปรโมชั่น “มื้อค่ำเพื่อแม่” Dine For Mom : 10 – 16 สิงหาคม 2558

copy

“บอกรักแม่” ผ่านมื้อค่ำกับครอบครัวที่อบอุ่นในโอกาสวันแม่กับโปรโมชั่น “มื้อค่ำเพื่อแม่” Dine For Mom วันที่ 10 – 16 สิงหาคมนี้

ฟรี!!! สำหรับคุณแม่ 1 ท่าน ทานบุฟเฟ่ต์ฟรี เมื่อมาทานกับผู้ใหญ่ 4 ท่านเมื่อทานบุฟเฟ่ต์นานาชาติ หรือ บุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่น

(สมนาคุณบัตรส่วนลด 20% 1 ใบต่อ 1 โต๊ะ สำหรับรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ในครั้งต่อไป)

สำรองที่นั่งล่วงหน้าหรือสอบถามรายละเอียด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074 352222 ต่อ 2222