Share

โปร สิงหา 599.- ที่ หรรษา เจบี : 1 – 29 สิงหาคม 2557

Hansa JB Hotel Vinyl-1

โปรโมชั่น “สิงหา 599”

ติดต่อจองห้องพักได้ที่ โรงแรมหรรษา เจบี หมายเลขโทรศัพท์ 074 234 301-18