Share

Sub-Zero Day Price/Cool Price เล่นไอซ์สเก็ต ในราคาโดนๆ : 1 – 30 กรกฎาคม 2557

day price

Sub-Zero Day Price/Cool Price

เล่นไอซ์สเก็ต ในราคาโดนๆ

Sub-Zero ชวนคุณเล่นไอซ์สเก็ตในราคาสุดคุ้มกับโปร Day Price ชั่วโมงละ 100 บาทก่อน 3 โมงเย็น และ Cool Price เล่นแบบเหมาๆตั้งแต่ 4 โมงเย็นเป็นต้นไป เพียง 300 บาท เท่านั้น ที่ Sub-Zero Ice Skate Club ทุกสาขาเริ่ม 7-30 ก.ค. 57

พิเศษสำหรับลูกค้าที่มีบัตร Major Bowl Club Card เริ่มก่อนใคร 1 – 30 ก.ค. 57 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-511-5553