Share

Sub-Zero Special One Price เล่นสเก็ตไม่อั้นเพียง 300 บาท : 1 – 30 กรกฎาคม 2557

specail one price

Sub-Zero Special One Price

เล่นสเก็ตไม่อั้นเพียง 300 บาท

Sub-Zero ให้คุณเล่นไอซ์สเก็ตแบบไม่จำกันเวลาเท่าไรก็ได้ไม่ต้องกังวัลเรื่องชั่วโมงในราคาพิเศษเพียง 300 บาทเท่านั้น

ตั้งแต่ 1- 30 ก.ค. 57 ที่ Sub-Zero Ice Skate Club สาขา เซ็นทรัลเฟสติเวล หาดใหญ่ สอบถามเพิ่มเติมโทร 074-339-729