Share

ลุ้นรถจักรยานยนต์ Honda Zoomer X ฉลองเปิดสาขาใหม่ อีจีวี เทสโก้ โลตัส สงขลา : 10 มกราคม – 31 มีนาคม 2557

pro-songkhla

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุก 2 ที่นั่ง รับคูปอง 1 ใบ (สมาชิก M GEN รับเพิ่มเป็น 2 ใบ) ส่งลงในกล่องรับคูปองหน้าโรงภาพยนตร์ ลุ้นรับของรางวัลมากมาย รวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท

  • รถจักรยานยนต์ Honda Zoomer X
  • แพ็คเกจที่พัก 3 วัน 2 คืน X2 Cross to Samui
  • กระเป๋าเดินทาง BP WORLD

เงื่อนไขกิจกรรม

  • เริ่มส่งคูปองได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2557 จนถึงเที่ยงคืนของวันที่ 31 มีนาคม 2557
  • จับรางวัลและประกาศชื่อผุ้โชคดี วันที่ 10 เมษายน 2557 ทาง www.majorcineplex.com
  • ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล (เฉพาะรถจักรยานยนต์)
  • พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชน ตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด