Share

ลุ้นรถจักรยานยนต์ Honda Zoomer X ฉลองเปิดสาขาใหม่ หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ : 14 ธันวาคม 2556 – 16 กุมภาพันธ์ 2557

chy-honda-zoomer-x

ฉลองเปิดสาขาใหม่!! หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุก 2 ที่นั่ง รับคูปอง 1 ใบ (สมาชิก M GEN รับเพิ่มเป็น 2 ใบ) ส่งลงในกล่องรับคูปองหน้าโรงภาพยนตร์ ลุ้นรับของรางวัลมากมาย รวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท

 • รถจักรยานยนต์ Honda Zoomer X
 • แพ็คเกจที่พัก 3 วัน 2 คืน X2 Cross to Samui
 • กระเป๋าเดินทาง BP WORLD
 • บัตรชมภาพยนตร์ IMAX และ 4DX

เงื่อนไขกิจกรรม

 • เริ่มส่งคูปองได้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2556 จนถึงเที่ยงคืนของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557
 • จับรางวัลและประกาศชื่อผุ้โชคดี วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ทาง www.majorcineplex.com
 • ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล (เฉพาะรถจักรยานยนต์)
 • พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด