Share

ยูเมะ พลัส โปรโมชั่นสมัครง่ายๆ รับได้ทันที : 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2555

โปรโมชั่นสมัครง่ายๆ รับได้ทันที
เมื่อสมัครบัตรยูเมะ พลัส และยื่นเอกสารการสมัครครบถ้วน ภายในงานเท่านั้น  รับของสมนาคุณ ทันที ตามเงื่อนไข ดังนี้

  • ลูกค้าที่มีรายได้รวม              ไม่เกิน  12,000 บาท       ได้รับ หมอน มูลค่า 250 บาท
  • ลูกค้าที่มีรายได้รวม              12,000 -24,999 บาท      ได้รับ กระเป๋ากีฬา มูลค่า 590 บาท
  • ลูกค้าที่มีรายได้รวมตั้งแต่       25,000 บาทขึ้นไป           ได้รับ กระเป๋าเดินทางล้อลาก มูลค่า 1,590 บาท


รับเพิ่ม
เมื่อผ่านการอนุมัติและมีการกดเงินสดครั้งแรกภายใน 30 วัน หลังบัตรได้รับการอนุมัติ  รับกระเป๋าเดินทางล้อลาก ตามเงื่อนไข ดังนี้

  • กดเงินสดครั้งแรก 10,000-14,999 บาท รับ กระเป๋าเดินทางล้อลาก ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 2,950 บาท
  • กดเงินสดครั้งแรก 15,000 บาท ขึ้นไป รับ กระเป๋าเดินทางล้อลาก ขนาด 24 นิ้ว มูลค่า 3,950 บาท


Member get friend
สมาชิกบัตรยูเมะ พลัส ที่แนะนำเพื่อนสมัครบัตรยูเมะ พลัส ภายในงานและเพื่อนที่แนะนำยื่นเอกสารการสมัครครบ รับ บัตรของขวัญมูลค่า 100 บาท ต่อการแนะนำเพื่อน 1 ท่าน

Leave a Comment