Share

บสย. จัดโครงการพิเศษเพื่อช่วยเหลือ SMEs ผู้ประสบอุทกภัย : 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2555

“โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ที่ประสบอุทกภัย ( F11)”  ร่วมกับ 15 ธนาคาร เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการฟื้นฟูกิจการและเริ่มธุรกิจใหม่ได้เร็วขึ้น

  • ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการจะคิดดอกเบี้ยในอัตรา 3% ต่อปี เป็นเวลา 3 ปี
  • รัฐบาลจะจ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.75% ต่อปี แทนผู้ประกอบการ ใน 3 ปีแรก ปีถัดไปผู้ประกอบการเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียม

Leave a Comment