Share

ออสสิริส ฟิวเจอร์ส โปรโมชั่นสำหรับเปิดบัญชีใหม่ –> โปรโมชั่นต้องลอง : 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2555

โปรโมชั่นนี้ใช้สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่  ซึ่งลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีและซื้อขายในระยะเวลา 1 เดือนนับตั้งแต่บัญชีได้รับการอนุมัติ  โดยลูกค้าจะได้รับค่าคอมมิชชั่นคืนเข้าในบัญชีธนาคารของ ลูกค้า  ลูกค้าจะได้รับสัญญาละ 500 บาทเมื่อเทรดโกลด์ ฟิวเจอร์ส ขนาด 50 บาท, ได้รับสัญญาละ 100 บาท เมื่อเทรดโกลด์ ฟิวเจอร์สขนาด 10 บาท และได้รับสัญญาละ 95 บาท เมื่อเทรดซิวเวอร์ ฟิวเจอร์ส รวมสูงสุดจำนวน 5 สัญญา

Leave a Comment