Share

ลดล้างสต๊อควันนี้ ที่ พิมาน อินโฟ เซอร์วิส (สินค้ามาจำนวนจำกัด)

HTC Wildfire

ขายเพียง 6,500 บาท

จากปกติ 7,900 บาท

HTC Wildfire S

ขายเพียง 7,500 บาท

จากปกติ 8,900 บาท

HTC Desire S

ขายเพียง 11,500 บาท

จากปกติ 12,900 บาท

HTC Incredible S

ขายเพียง 15,300 บาท

จากปกติ 16,900 บาท

HTC ChaCha

ขายเพียง 7,200 บาท

จากปกติ 8,900 บาท

HTC Sensation

ขายเพียง 15,500 บาท

จากปกติ 17,200 บาท

HTC Aria

ขายเพียง 8,500 บาท

จากปกติ 9,900 บาท

HTC Salsa

ขายเพียง 9,500 บาท

จากปกติ 10,900 บาท

HTC Touch 2

ขายเพียง 6,500 บาท

จากปกติ 7,900 บาท

HTC HD2

ขายเพียง 10,500 บาท

จากปกติ 12,900 บาท

Milestone

ขายเพียง 6,500 บาท

จากปกติ 7,900 บาท

Acer E130

ขายเพียง 3,900 บาท

จากปกติ 4,900 บาท

Leave a Comment