Share

ลุ้นรับ LG INFINIA ไปดูบอลโลกที่บ้าน และมีสิทธิรับโชค 2 ต่อ เป็นเจ้าของที่วี LG INFINIA จำนวน 10 เครื่อง

ร่วมสนุกเพื่อลุ้นรับ LG INFINIA จำนวน 50 เครื่อง ไปดูบอลโลกที่บ้าน เป็นเวลา 30 วัน และมีสิทธิรับโชค 2 ต่อ ลุ้นเป็นเจ้าของที่วี LG INFINIA จำนวน 10 เครื่องกันไปเลย

 

http://www.aispeed.com/facebook/lg/footballfan.jpg

ร่วมสนุกเพื่อลุ้นรับ LG INFINIA จำนวน 50 เครื่อง ไปดูบอลโลกที่บ้าน เป็นเวลา 30 วัน และมีสิทธิรับโชค 2 ต่อ ลุ้นเป็นเจ้าของที่วี LG INFINIA จำนวน 10 เครื่องกันไปเลย

ตั้งแต่ 7 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2553
รายละเอียด เพิ่มเติมที่ ::  http://www.lg.com/th/footballfan/

โปรโมชั่นหมดวันที่ 01/07/2553

Leave a Comment