Share

รับสมัครเยาวชนโครงการ “กล้าใหม่…ใฝ่รู้” ชิงทุนการศึกษากว่า 2.6 ล้านบาท

http://www.newswit.com/thm/600x600/2011/06/10/724a437d04e9f1c72375b7a2bf9b043d-0.jpg

ไทยพาณิชย์ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการ “กล้าใหม่…ใฝ่รู้” (SCB Challenge) ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนไทย สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีม ประกอบด้วยการแข่งขันวาดภาพระบายสี (ระดับประถมศึกษา), การแข่งขันตอบคำถาม (ระดับมัธยมศึกษา) และการแข่งขันโครงงาน “กล้าใหม่…สร้างสรรค์ชุมชน” (ระดับอุดมศึกษา) น้องๆ หรือสถาบันการศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 กรกฏาคม 2554 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.scbchallenge.com (www.facebook.com/scb.thailand หรือ www.twitter.com/scb_thailand ) หรือสอบถามที่ Call Center 02 777 7777

ที่มา  ::  www.newswit.com

โปรโมชั่นหมดวันที่ 20/07/2554

Leave a Comment