Share

ไปรษณีย์ไทย จัดประกวดเขียนจดหมายเล่าเรื่องเมืองไทย2554 ชิงรางวัลเงินสด 1,000 – 10,000 บาท

http://www.newswit.com/thm/600x600/2011/03/25/981564f63bf7a6912936a17309aa8ed0-0.jpg

เริ่มแล้วประกวดจดหมายเล่าเรื่องเมืองไทยปีนี้ เปิดแนวไซ-ไฟเขียนถึงคนไทยยุคหน้าปี 2061

อีกครั้งกับเทศกาลเขียนจดหมาย “เล่าเรื่องเมืองไทย 2554” ไปรษณีย์ไทยเปิดแนว ไทม์แคปซูลให้คนไทยเขียนถึงคนไทยในอีก 50 ปีข้างหน้า ใครเขียนดีมีรางวัลเงินสดรวมเกือบแสน พร้อมเก็บผลงานใส่หอจดหมายเหตุแห่งชาติไว้ให้ลูกหลานในอนาคตได้อ่านกัน

โครงการประกวดเขียนจดหมายเล่าเรื่องเมืองไทย 2554 ซึ่งถือเป็นครั้งที่ 3 นับตั้งแต่เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี 2552 เป็นต้นมา โดยครั้งนี้กำหนดให้เขียนในหัวข้อ “จดหมายถึงคนไทย 2061” ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้จะเขียนถึงใครก็ได้ในเมืองไทยอีก 50 ปีข้างหน้า เพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2554 หรือ ค.ศ. 2011

“เป็นคอนเซ็ปต์เดียวกับ Time Capsule ที่เราอาจเคยสัมผัสกันในภาพยนตร์แนวนิยายวิทยาศาสตร์ ซึ่งในความเป็นจริงก็คือการบันทึกเรื่องราวเพื่อสื่อสารไปยังคนรุ่นหลัง การใช้มิติเวลาเป็นตัวตั้งในหัวข้อครั้งนี้ เชื่อว่าจะช่วยเปิดจินตนาการให้แก่คนทุกเพศทุกวัยได้อย่างกว้างขวาง อย่างน้อยจะสร้างแรงบันดาลใจและความคาดหวังที่ใครหลายคนอยากส่งต่อให้แก่ผู้ คนในยุคถัดไป เพื่อให้ลูกหลานในยุคนั้นได้รับรู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน พ.ศ.นี้”

การส่งผลงานแบ่งเป็นกลุ่มเยาวชน 3 ระดับ คือประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา และกลุ่มประชาชนทั่วไป โดยเขียนด้วยลายมือหรือเป็นตัวพิมพ์ ขนาด ๑๖ พอยต์ ในรูปจดหมายตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ขนาดไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4 ส่งมาที่ตู้ ปณ.2554สำนักงาน ปณท กรุงเทพฯ 10002 ไม่ต้องติดแสตมป์ตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 ก.ค.ศกนี้

ผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลเป็นเงินสดตั้งแต่ 1,000 – 10,000 บาท รวมมูลค่า เกือบแสนบาท พร้อมประกาศนียบัตร ผลงานทุกชิ้นจะรวบรวมเก็บเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในหอจดหมายเหตุแห่ง ชาติเช่นเดียวกับผลงานการประกวดในสองครั้งที่ผ่านมา

โครงการประกวดเขียนจดหมาย “เล่าเรื่องเมืองไทย” เป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมายซึ่งจัดเป็นประจำทุก ปีในช่วงเดือนตุลาคม เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการเขียนจดหมายให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ริเริ่มโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ 6 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ สถาบันวิมุตตยาลัย และราชบัณฑิตยสถาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1545 หรือคลิก www.thailandpost.co.th

ที่มา  ::  www.newswit.com

โปรโมชั่นหมดวันที่ 15/07/2554

Leave a Comment