Share

Watsons Lucky Box ฉลองโฉมใหม่ของเว็บไซต์วัตสัน ลุ้นรับ iPad wifi 3G หรือ ผลิตภัณฑ์ตราวัตสัน ทุกวัน

watsons-luckybox

 • รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับหนึ่ง iPad 3 G + WIFI จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 19,900 บาท
 • รางวัลคะแนนอันดับ 2 และ 3 iPod Shuffle 2GB 4th-Gen จำนวนละ 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,500 บาท
 • รางวัลพิเศษประจำวัน เป็นผลิตภัณฑ์ตราวัตสัน จำนวนวันละ 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 300 บาท

 • ผู้ที่มีอันดับคะแนนสูงสุด 3 คนแรกตลอดระยะเวลากิจกรรม
 • จะได้รับของรางวัลจากทีมงานจัดการแข่งขัน

 • ระยะเวลาร่วมกิจกรรมเล่น 20 มกราคม 2554 – 15 มีนาคม 2554
 • ประกาศผลผู้ชนะในวันที่ 22 มีนาคม 2554 ที่หน้า Winner
 • สงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ได้รับรางวัลพิเศษประจำวัน ได้รับท่านละ 1 รางวัล ตลอดระยะเวลาร่วมกิจกรรม 45 วัน
 • บุคคลที่เป็นพนักงาน บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด, เอเจนซี่ และสมาชิกในครอบครัวของบุคคลเหล่านี้ไม่สามารถรับรางวัลได้
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • กิจกรรมนี้สำหรับคนที่มีถิ่นพำนักในไทยเท่านั้น
 • หากกรรมการพบว่าผู้เล่นคนใดทุจริตในการเล่นเกม ไม่ว่าวิธีใด จะถูกตัดสิทธิ์การลุ้นรับรางวัลทันที
 • หากระหว่างร่วม กิจกรรม มีการเปลี่ยนแปลงในการเชื่อมต่อระหว่างเกม กับระบบของ Facebook ซึ่งเชื่อมต่ออันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดในฝั่งของ Facebook ให้ขึ้นอยู่กับกรรมการที่จะใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการแข่งขันและตัดสิน
 • การตัดสินของคณะ กรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา และของรางวัลที่มูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับ หรือปฎิเสธการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่บริษัทเห็นว่าการสมัครนั้นๆ ไม่ได้เป็นไปตามกติการของกิจกรรม หรืออาจทำลายกิจกรรม และทางบริษัทฯมีสิทธิในการพิจารณาไม่ให้ผู้ใดร่วมกิจกรรม และมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎของกิจกรรมเมื่อใดก็ได้ และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเรียกร้องต่อความเสียหายใดๆ จากบริษัทได้ ซึ่งการใช้สิทธิตัดสินพิจารณาของบริษัทฯ นั้น
 • หากมีผู้ที่เล่นได้คะแนนเท่ากัน จะให้สิทธิ์ผู้ที่เล่นก่อนเป็นผู้ได้รับรางวัล
 • ผู้ได้รางวัลใหญ่ อันดับที่ 1,2,3 จะต้องเป็นหนึ่ง รางวัลต่อ หนึ่งครัวเรือน หากหนึ่งครัวเรือนมีผู้ร่วมกิจกรรมมากกว่า 1 คน และได้รับรางวัลมากกว่าหนึ่งรางวัล ทาง ผู้จัดกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลใหญ่อันดับที่ 1,2,3 จะต้องเดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเอง
 • ผู้ได้รับรางวัล จะต้องส่ง E-mail แจ้ง ชื่อ – นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ และ username facebook ที่ใช้ร่วมสนุก มาที่ ฝ่ายกิจกรรมของวัตสัน info@watsonsluckybox.com นับจากวันประกาศรายชื่อที่หน้าเว็บไซต์ http://www.watsonsluckybox.com เพื่อยืนยันการรับรางวัล ภายในวันที่ 5 เมษายน 2554 เพื่อทีมงานจะติดต่อกลับไปนัดหมายการรับรางวัลต่อไป
 • รางวัลพิเศษประจำวัน จะจัดส่งให้ถึงบ้าน ตามรายละเอียดที่ผู้ร่วมสนุกกรอกในหน้าเกมกิจกรรม

 • คำตัดสินของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้ง หรืออุทธรณ์ใดๆได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล (ที่มีมูลค่าเท่ากัน) โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลให้กับบุคคลอื่นได้
 • ผู้ที่ได้รับของรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด และบริษัทในเครือและตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และญาติของพนักงาน หรือญาติของตัวแทน ในการร่วมกิจกรรม
 • คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกและตัดสินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฎิบัติตามกฏ และกติกาที่ระบุไว้อย่างถูกต้องเท่านั้น
 • การมอบรางวัลจะ ต้องเป็นหนึ่ง รางวัลต่อ หนึ่งครัวเรือน หากหนึ่งครัวเรือนมีผู้ร่วมกิจกรรมมากกว่า 1 คน และได้รับรางวัลมากกว่าหนึ่งรางวัล ทาง ผู้จัดกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลเพียงรางวัลเดียว
 • เจ้าหน้าที่จะทำ การติดต่อกลับผู้ที่ได้รับรางวัล หลังจากที่ผู้ได้รับรางวัลติดต่อยืนยันการรับรางวัลกลับเข้ามาที่ email : info@watsonsluckybox.com ภายใน 7 วันทำการ
 • ผู้ที่ได้รับ รางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ทาง Email และมีการประกาศรายชื่อในหน้า Winner, ผู้ได้รับการประกาศชื่อได้รับรางวัลจะต้องเข้ามารับของรางวัลภายใน 30 วันหลังจากที่ได้รับการติดต่อกลับทาง Email จากพนักงาน หากพ้นกำหนดนี้ จะถือว่าสละสิทธิการรับรางวัล

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยการคลิก “คลิกเพื่อร่วมสนุก” ที่หน้าแรกหรือตรงตำแหน่งด้านบนที่แถบ “open the box”
  • หลังจากนั้น ระบบจะทำการแสดง “กฎและกติกาการรับรางวัล” ให้กับทางผู้ร่วมกิจกรรมอ่าน, ตรงนี้ให้ทางผู้เข้าร่วมกิจกรรม กดติ๊กที่ช่อง “ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงที่จะทำตามกฎกติกามารยาทของกิจกรรม Watsons Lucky Box” และกด “ยอมรับ”
  • ภายในเกม จะมีกล่องอยู่ 3 กล่อง ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสุ่มเลือกกล่องอะไรก็ได้ภายใน 3 กล่องนี้ โดยที่หลังจากทำการเปิดกล่องแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีสิทธ์ลุ้นรับของรางวัลประจำวัน หรือ แต้มสะสมประจำวัน
  • ผู้ที่สะสมแต้มได้สูงสุด 3 อันดับแรก หลังจากจบกิจกรรม Watsons Lucky Box จะได้รับของรางวัลใหญ่ดังนี้
   • อันดับ 1 : ipad 16GB รุ่น WIFI+3G
   • อันดับ 2 : ipod shuffle 2GB 4th generation สีชมพู
   • อันดับ 2 : ipod shuffle 2GB 4th generation สีชมพู
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเปิดกล่องได้วันละ 3 ครั้ง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้จะเป็นของรางวัลประจำวันหรือแต้มสะสม
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลประจำวันได้คนละ 1 รางวัล โดยที่จะรางวัลประจำวันทั้งหมด 1 รางวัลต่อวัน
 • แต้มสะสมจะเป็นการให้แบบสุ่ม (random) โดยที่แต้มจะมีอยู่ 3 แบบดังนี้ 1 แต้ม, 5 แต้ม, 10 แต้ม

ที่มา  ::  http://watsonsluckybox.com

โปรโมชั่นหมดวันที่ 15/03/2554

Leave a Comment