เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ รับสมัครพนักงานเพิ่มจำนวนมาก

แผนกอาคาร Building

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
คุณสมบัติ

 • ม.6-ปวช. / มีความรุ้ในด้านงานรักษาความปลอดภัย ร่างกายแข็งแรง / เคยผ่านงานด้านทหาร – ตำรวจ

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
คุณสมบัติ

 • ม.3 / มีความรู้และเข้าใจในด้านงานรักษาความสะอาด

เจ้าหน้าที่อาคารอาวุโส
คุณสมบัติ

 • ม.3 / มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปี

เจ้าหน้าที่อาคาร / ช่างอาคาร
คุณสมบัติ

 • ม.3 / มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง

หัวหน้าควบคุมระบบพาร์คกิ้ง
คุณสมบัติ

 • ป.ตรี คอมพิวเตอร์ / มีประสบการณ์ในระดับจัดการ 1 ปี ขึ้นไป / มีความรู้ในระบบคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

หัวหน้าอาคาร
คุณสมบัติ

 • ป.ตรี วิศวกรรมโยธา / มีประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปด้านอ่านแบบ คำนวนแบบ งานไม้ งานเหล็ก งานปูน

แผนกงานระบบ (System)

เจ้าหน้าที่ บริการศูนย์การค้า แผนกงานระบบ
คุณสมบัติ

 • ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล /อุตสาหการ ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ

 • ปวส ไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า ปวส ไฟฟ้า เครื่องกล
คุณสมบัติ

 • อุตสาหการ ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ

 • ปวช ไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

เจ้าหน้าที่ปรับอากาศ
คุณสมบัติปวส

 • ไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ

 • ปวช ไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
คุณสมบัติ

 • ปวส ไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ

 • ปวช ไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

เจ้าหน้าที่อาวุโสปรับอากาศ
คุณสมบัติ

 • ปวส ไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

หัวหน้าสุขาภิบาล
คุณสมบัติ

 • ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล /อุตสาหการ ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ

 • ปวส ไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

แผนกบริการลูกค้า (Customer Service)

เจ้าหน้าที่ CS-O
คุณสมบัติ

 • ป.ตรี การตลาด / ประชาสัมพันธ์ มีประสบการณ์ในการให้บริหารด้านท่องเที่ยว /โรงแรม / ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า
คุณสมบัติ

 • ป.ตรี บริหารการจัดการ/การตลาด / ประชาสัมพันธ์ ประสบการณ์ด้านการบริการลูกค้าอย่างน้อย 4 ปี สามารถใช้ภาษาอังกฤษ – โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

แผนกส่งเสริมการขาย (Promotion)

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย
คุณสมบัติ

 • ป.ตรี การตลาด/นิเทศศาสตร์/บริหารธุรกิจ มีความรู้ด้านโปรแกรม MS OFFICE มีจิตวิทยา ,ศิลปะในการต่อรองเจรจา

ผู้จัดการ / ผู้จัดการอาวุโสแผนกส่งเสริมการขาย
คุณสมบัติ

 • ป.ตรี การตลาด/นิเทศศาสตร์/บริหารธุรกิจ มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 5 ปี หากผ่านประสบการณ์ด้าน Retail จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หัวหน้าแผนกส่งเสริมการขาย
คุณสมบัติ

 • ป.ตรี การตลาด/นิเทศศาสตร์/บริหารธุรกิจ มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 1 ปี

แผนกศิลป์ (Art)

เจ้าหน้าที่
คุณสมบัติ

 • ปวส จิตรกรรม / อุตสาหกรรมศิลป์ มีประสบการณ์ 1-2 ปี

เจ้าหน้าที่อาวุโส
คุณสมบัติ

 • ปวส จิตรกรรม / อุตสาหกรรมศิลป์ มีประสบการณ์ 3-4 ปี

หัวหน้าแผนกศิลป์
คุณสมบัติ

 • ป.ตรี ออกแบบนิเทศศิลป์ มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป

แผนกบริหารสื่อโฆษณา (Onsite Media)

เจ้าหน้าที่
คุณสมบัติ

 • ป.ตรี โสตทัศน์ศึกษา ประสบการณ์ด้านควบคุมสื่อ ระบบcontrol สื่อศูนย์การค้า 1 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ตัดต่อ Production Content ผลิตกราฟฟิศ สปอร์ต สกู๊ปหนังได้

แผนกศูนย์อาหาร (Food)

หัวหน้าศูนย์อาหาร
คุณสมบัติ

 • ป.ตรี บริหารธุรกิจ / การตลาด มีประสบการณ์ด้านการจัดการธุรกิจร้านอาหารหรือศูนย์อาหาร อย่างน้อย 5 ปี สามารถสรรหาร้านค้า เข้าใจและรู้เรื่องอาหาร วางแผนบริหารยอดขาย/ตลาด

แผนกพัฒนาค้าปลีก (Retail)

เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาค้าปลีก
คุณสมบัติ

 • ป.ตรี ประสบการณ์การขายพื้นที่เช่ารายย่อย มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ,Selling Technique / Listening Skill มีความสามารถในการเจรจา ต่อรอง มีความอดทนสูง

สนใจสมัคร ส่งเอกสารสมัคร

 • คุณสิริรัตน์ ว่องวิจิตร / E-mail : wosirirat@cpn.co.th / Tel . 082 267 4056
 • คุณดรุณี สุวรรณกาญจน์ / E-mail : psn.hyi@cpn.co.th / Tel. 087 399 2424

หรือสามารถสมัครได้ที่ : Office บริษัท เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ (กำลังก่อสร้าง ใกล้สถานีขนส่ง)