หาดใหญ่โอเค
Loading Events

Upcoming Events

Events Search and Views Navigation

Find Events

Event Views Navigation

Events Search

August 2018

งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561

10 August - 19 August
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 15 ถ.กาญจนวณิชย์
หาดใหญ่, สงขลา 90110 Thailand
+ Google Map

ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และหน่วยงานอื่นๆ ในภาคใต้  จะจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26 ณ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ระหว่างวันที่ 10-19  สิงหาคม 2561 หัวข้องาน “เกษตรคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการ ด้านเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ผลงานทางวิชาการ  ทางด้านเทคโนโลยีด้านการผลิตพืช  การประมง   การเลี้ยงสัตว์ อุตสาหกรรมเกษตร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน 14 จังหวัดภาคใต้    สนับสนุนกิจกรรมที่สืบสานวัฒนธรรมไทยทางด้านภูมิปัญญาเกษตร  สนับสนุนกิจกรรมและบทบาทขององค์กรเกษตร ตลอดจนจัดตลาดสินค้าผลผลิตทางการเกษตรของหน่วยงานราชการและเอกชน

Find out more »

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

16 August - 18 August
คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หาดใหญ่, สงขลา 90110 Thailand
+ Google Map

อเชิญนักเรียนในพื้นที่ภาคใต้ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์นอกสถานที่ กับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม " ในวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ....... หัวข้อการจัดงานในปีนี้คือ 150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย "วิทยาศาสตร์รากฐานแห่งชีวิต ประดิษฐ์นวัตกรรมแห่งอนาคต" พบกิจกรรมดี ๆ ที่ห้ามพลาดวิจัยดาราศาสตร์, การบริการวัดคลื่นไฟฟ้าสมองเพื่อประเมินภาวะสมองเสื่อม, การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, การแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์, การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์, การประกวด Science Show, การประกวดการค้นหานักสืบนิติวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์, ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ฯลฯ และที่สำคัญที่เป็นไฮไลท์ ของทุกปี คือการเรียนรู้เรื่องร่างกายของเราผ่านร่างอาจารย์ใหญ่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 7428 8114, 0 7428 8029 หรือทางเว็บไซต์ http://www.sc.psu.ac.th/specialevent/sciweek61

Find out more »

ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

17 August - 18 August
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี, ถ.ปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์
หาดใหญ่, สงขลา 90110 Thailand
+ Google Map

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญชวนครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ร่วมสัมผัสกับหลักสูตรการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งไทย และต่างประเทศ ในงาน "#ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 22" ระหว่างวันที่ #17ถึง18สิงหาคม2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจ ทั้งการประชาสัมพันธ์หลักสูตร กิจกรรมการแสดงจากนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ การนำเสนอข้อมูลเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และอื่นๆอีกมากมาย

Find out more »

ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561

17 August - 18 August
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 15 ถ.กาญจนวณิชย์
หาดใหญ่, สงขลา 90110 Thailand
+ Google Map

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “2561 ม.อ.วิชาการ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็นการรวบรวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เยาวชนเรียนรู้ผลงานวิจัยและบริการ การใช้ความรู้ทางวิชาการที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาภาคใต้และประเทศชาติ โดยจัดในทุกวิทยาเขตในช่วงเวลาที่ต่างกันคือ วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 วิทยาเขตปัตตานี วันที่ 6-7 กันยายน 2561 วิทยาเขตภูเก็ต วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 วิทยาเขตตรัง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 สำหรับที่วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ในวิทยาเขต และศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นประธานเปิดงานในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ประกอบด้วย นิทรรศการวิชาการ งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 22 ซึ่งมีการจัดบรรยายระบบการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ปี 2562 เพื่อวางแผนการเรียนและการตัดสินใจเลือกเรียน โดยมีสถาบันอุดมศึกษาจากในและต่างประเทศ และคณะต่างๆ ใน 5 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยร่วมงานจำนวน 160 คูหา งานเกษตรภาคใต้ “เกษตรคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 10-19 สิงหาคม 2561 ซึ่งมีการนำเสนอนวัตกรรมงานด้านผลผลิตทางเกษตร มุ่งนำเกษตรยุคใหม่ สมาร์ทฟาร์ม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดประโยชน์…

Find out more »

Esports Thailand Championship

18 August - 19 August
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่, 1520 ถนนกาญจนวณิชย์
หาดใหญ่, สงขลา 90110 Thailand
+ Google Map

#สำหรับชาวภาคใต้ เตรียมตัวกันให้พร้อมกับสนามการแข่งขันอีสปอร์ตเกม FIFA Online 4 🎮🙇‍♂ เปิดรับสมัครหน้างานตั้งแต่ 10:00 น. - 10:30 น. ใครอยากเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ ไม่ควรพลาดนะ 🏆 ชิงถ้วย เงินรางวัลและทุนการศึกษา รวมมูลค่า 2,000,000 บาท ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>> http://bit.ly/2Ky3QRd ** สถานที่จัดการแข่งขัน ** 📍 หาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จะแข่งขันระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ห้ามพลาดกับทัวร์นาเมนต์ฟีฟ่าออนไลน์ 4 ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี เพราะว่า แอดไวซ์อยากให้คนไทยเข้าใจกีฬาอีสปอร์ต

Find out more »

Sikarin Hatyai Half Marathon 2018

19 August @ 5:30 AM - 8:30 PM
โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่, 169 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1
หาดใหญ่, สงขลา 90110 Thailand
+ Google Map

ขอเชิญท่านร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพ และสร้างกุศลเพื่อเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด "Sikarin Hatyai Half Marathon # 8" ชิงถ้วยเกียรติยศรางวัลชนะเลิศ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ สมัครด้วยตนเอง ณ โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ วันที่ 15 มิถุนายน - 17 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00น. – 16.00น. (บริเวณจุดรับสมัครชั้น 1) วันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00น. – 20.00น (จุดรับสมัครบริเวณงาน ลานจอดรถข้าง รพ.) จำกัดจำนวนรับสมัครนักวิ่งทุกระบบ รวม7,000 คน โดยจะปิดระบบรับสมัครทันทีที่มีผู้สมัครเต็มจำนวน ทั้งนี้เพื่อที่จะดูแลทางด้านความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักวิ่งทุกท่านได้อย่างทั่วถึง วิธีการรับ BIB นำคูปองแสดงเป็นหลักฐานเพื่อรับ BIB วันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 - เวลา 10.00น. – 20.00น. สำหรับผู้ที่สมัครทางออนไลน์ นำหลักฐานมารับเสื้อ และ BIB ได้ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 เวลาเดียวกันค่ะ** ไม่มีการเปิดรับสมัคร/รับเสื้อ/รับ BIB ในเช้าวันงาน 19 สิงหาคม 2561

Find out more »

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560

21 August - 23 August
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี, ถ.ปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์
หาดใหญ่, สงขลา 90110 Thailand
+ Google Map

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Find out more »

Doraemon : Friends Forever

25 August @ 10:30 AM - 26 August @ 10:30 PM
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่, 1520 ถนนกาญจนวณิชย์
หาดใหญ่, สงขลา 90110 Thailand
+ Google Map

โดเรม่อน มาแล้วคร้าบบ!! Doraemon Roadshow 2018 ตอน Friends Forever • เพื่อนๆจะได้พบกับโชว์พิเศษในรูปแบบละครเวที • กิจกรรมสนุกๆ และร่วมถ่ายรูปกับ โดราม่อน โดเรมี่ และผองเพื่อน • เป็นกำลังใจเชียร์น้องๆในการประกวด Doraemon : Singing & Dancing Contest 2018 • ร่วมแบ่งปันหมอนโดรายากิ ในโครงการ Doraemon From Friend To Friend 2018 #ชมฟรี!! ตลอดงาน พบกัน 25-26 สิงหาคม 2561 ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

Find out more »

September 2018

รอบออดิชั่น Mister & Missteen Thailand 2018 ภาคใต้

1 September
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่, 1520 ถนนกาญจนวณิชย์
หาดใหญ่, สงขลา 90110 Thailand
+ Google Map

รอบออดิชั่น #ภาคใต้ #ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล #หาดใหญ่ พร้อมกันรึยังกับการประกวด Mister & Missteen Thailand 2018 ชิงถ้วยรางวัลประทาน หม่อมราชวงศ์ สมลาภ กิติยากร ขอเชิญเยาวชน ชาย-หญิง อายุระหว่าง 3-23 ปี เข้ารวมการประกวดรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค เพื่อค้นหา นายแบบ นางแบบ และนักแสดงหน้าใหม่ เพื่อประดับวงการบันเทิง มีเงินรางวัลทุกตำแหน่ง #MisterAndMissteenThailand #ClubModel สอบถามเพิ่มเติม คุณบอล โทร : 0615262964 Line ID : clubmodel24

Find out more »
+ Export Events

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก