Share

5 ธันวาคม 2556 : กิจกรรม “ร่วมใจเดิน-วิ่ง ตามรอยพ่อหลวง ครั้งที่ 6”

20131115_bwljqith - Copy_resize-724164

ข่าว สงขลา / ชมรมวิ่งหาดใหญ่ ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดกิจกรรม“ร่วมใจเดิน-วิ่ง ตามรอยพ่อหลวง ครั้งที่ 6” ชมรมวิ่งหาดใหญ่ ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดกิจกรรม “ร่วมใจ เดิน – วิ่ง ตามรอยพ่อหลวง ครั้งที่ 6” ถวายแด่…ในหลวงของเรา วันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2556 เวลา 06.00 น. ณ ลานจัตุรัส หน้าหอนาฬิกา เทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา 86 พรรษา และเป็นการแสดงออกถึงการร่วมใจแสดงพลังความรักและความสามัคคีของประชาชนชาวไทยที่มีต่อในหลวง อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนไทยมีสุขภาพดี ด้วยการออกกำลังกาย เดิน – วิ่ง

โดยกิจกรรม เดิน – วิ่ง ในครั้งนี้ ยังสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วม ด้วยกิจกรรมจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 5ธันวาคม 2556 เวลา 06.00 น. ณ ลานจัตุรัส หน้าหอนาฬิกา เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาลนครหาดใหญ่ ชมรมวิ่งหาดใหญ่และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081-5990731 , 081-7669207