Share

20 – 26มกราคม 2555 : ขอเชิญร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุ ) จากพระราชอาณาจักรภูฏาน

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสักการะ“พระบรมสารีริกธาตุ พระทันตธาตุ”ของสมเด็จพระพุทธกัสสะปะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากราชอาณาจักรภูฏาน ซึ่งได้อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวในประเทศไทย เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7รอบระหว่างวันที่ 20-26มกราคม 2555ณวัดโคกสมานคุณ (พระอารามหลวง)อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรี โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการอัญเชิญ “พระบรมสารีริกธาตุ พระทันตธาตุ”ของสมเด็จพระพุทธกัสสปะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากราชอาณาจักรภูฏาน มาประดิษฐานในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7รอบ 5 ธันวาคม 2555  ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2554  เป็นต้นมา

และในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีของพุทธศาสนิกชนชาวหาดใหญ่จังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียงที่จะได้ร่วมสักการะ “พระบรมสารีริกธาตุ พระทันตธาตุ”ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากราชอาณาจักรภูฏาน  ที่ได้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ วัดโคกสมานคุณ (พระอารามหลวง)ระหว่างวันที่ 20-26มกราคม 2555

ซึ่งจะมีพิธีอัญเชิญ “พระบรมสารีริกธาตุ พระทันตธาตุ”จากวัดสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะพระสงฆ์ และผู้ติดตามจากราชอาณาจักรภูฏาน มาถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ในวันศุกร์ที่ 20มกราคม 2555เวลา 15.00น.โดยมี พระมหาดร.กมล ถาวโร ประธานสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ฯ ทำพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ฯ ประดิษฐานยังบุษบกพร้อมอันเชิญเข้าสู่ขบวนแห่รถบุพชาติและริ้วขบวนต่างๆ จากนั้นได้เคลื่อนขบวนไปตามเส้นทางเพื่อเดินทางไปยัง วัดโคกสมานคุณ (พระอารามหลวง)ก่อนทำพิธีสมโภช และประดิษฐานบนบุษกภายในอุโบสเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะต่อไป

Leave a Comment