3 พฤศจิกายน 2555 : โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี
Permalink

3 พฤศจิกายน 2555 : โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี

ขอเรียนเชิญทุกองค์กรร่วมจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าถาวร 80 พรรษา มหาราชินี 3 พ.ย. 55 ในปีพุทธศักราช 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ จำกัด ได้ร่วมกับองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน  จัดโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ  84  พรรษามหาราชา …

Continue Reading →

16 กันยายน 2555 : คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ. จัดเสวนาทางวิชาการ “แทรกแซงราคาพืชผล: คนได้ คนเสีย?”
Permalink

16 กันยายน 2555 : คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ. จัดเสวนาทางวิชาการ “แทรกแซงราคาพืชผล: คนได้ คนเสีย?”

คณะเศรษฐศาสตร์ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมฉลองการย่างก้าวสู่ปีที่ 10 คณะเศรษฐศาสตร์ ด้วยการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “แทรกแซงราคาพืชผล: คนได้ คนเสีย?” โดย ดร.เจิมศิกดิ์ ปิ่นทอง นักวิชาการและนักสื่อสารมวลชน วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2555…

Continue Reading →

10 – 12 พฤศจิกายน 2555  : วันพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตสงขลานครินทร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕
Permalink

10 – 12 พฤศจิกายน 2555 : วันพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตสงขลานครินทร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2554ในวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ…

Continue Reading →

30 มิถุนายน  2555 : แฟชั่นโชว์ RMUTSV fashion Show Case 2012
Permalink

30 มิถุนายน 2555 : แฟชั่นโชว์ RMUTSV fashion Show Case 2012

หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ สาขาศิลปกรรมและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ RMUTSV fashion Show Case 2012 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จบในปีการศึกษา 2554 มีการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสําเร็จรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอโดยใช้เทคนิคจากรูปทรงเรขาคณิตสามมิติ…

Continue Reading →

18 มีนาคม 2555 : เชิญร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2554
Permalink

18 มีนาคม 2555 : เชิญร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2554

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2554 ในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2555 เพื่ออุทิศบุญกุศลและ เป็นเกียรติแก่ผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาและวงศ์ตระกูลผู้สร้างคุณูปการทางด้านการศึกษา ผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา…

Continue Reading →

20 – 26มกราคม 2555 : ขอเชิญร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุ ) จากพระราชอาณาจักรภูฏาน
Permalink

20 – 26มกราคม 2555 : ขอเชิญร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุ ) จากพระราชอาณาจักรภูฏาน

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสักการะ“พระบรมสารีริกธาตุ พระทันตธาตุ”ของสมเด็จพระพุทธกัสสะปะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากราชอาณาจักรภูฏาน ซึ่งได้อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวในประเทศไทย เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7รอบระหว่างวันที่ 20-26มกราคม 2555ณวัดโคกสมานคุณ (พระอารามหลวง)อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรี โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการอัญเชิญ “พระบรมสารีริกธาตุ พระทันตธาตุ”ของสมเด็จพระพุทธกัสสปะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า…

Continue Reading →

21-24 มกราคม 2555 : งานประเพณีตรุษจีน พัทลุง ประจำปี 2555
Permalink

21-24 มกราคม 2555 : งานประเพณีตรุษจีน พัทลุง ประจำปี 2555

เทศบาล เมืองพัทลุงร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน กำหนดจัดงานประเพณีตรุษจีน ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 21 -24 มกราคม 2555 ณ บริเวณตลาดเพียรยินดี นายโกสินทร์ ไพศาลศิลป์ นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง…

Continue Reading →

14 มกราคม 2555 : งานวันเด็กประจำปี 2555 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
Permalink

14 มกราคม 2555 : งานวันเด็กประจำปี 2555 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ

ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กประจำปี 2555 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2554 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำตั้งแต่เวลา 09.00-15.00น.เป็นต้นไป คำขวัญวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 “สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา…

Continue Reading →

4 – 13 มกราคม 2555 : การแข่งขัน”นครหาดใหญ่เกมส์”
Permalink

4 – 13 มกราคม 2555 : การแข่งขัน”นครหาดใหญ่เกมส์”

ตามที่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน”นครหาดใหญ่เกมส์” ระหว่างวันที่ 4 -13 มกราคม 2555 ณ สนามกีฬากลาง “จิระนคร” สนามกีฬาภายในอำเภอหาดใหญ่ และสนามกีฬาจังหวัดสงขลา ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด-ปิด…

Continue Reading →

30 – 31 ธันวาคม 2554 : งานเคาท์ดาวน์ด่านนอก สวัสดีปีใหม่ Countdown to New Year 2012
Permalink

30 – 31 ธันวาคม 2554 : งานเคาท์ดาวน์ด่านนอก สวัสดีปีใหม่ Countdown to New Year 2012

เทศบาลตำบลสำนักขาม เชิญเที่ยวงาน สวัสดีปีใหม่ Countdown to New Year 2012 ในระหว่างวันที่ 30 – 31 ธันวาคม 2554 ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลสำนักขาม…

Continue Reading →

  • 1
  • 2