หาดใหญ่โอเค
Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

งานมหกรรมวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้ “สมิหลาวิชาการ” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561

20 June - 22 June

เทศบาลนครสงขลา แถลงข่าวงานมหกรรมวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้ “สมิหลาวิชาการ” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561

เทศบาลนครสงขลา จัดพิธีแถลงข่าวและประชุมงานมหกรรมวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้ “สมิหลาวิชาการ” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 เพื่อชี้แจงรายละเอียดการประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ การจัดบูธนิทรรศการ การจัดพิธีเปิดงาน และสถานที่จัดการประกวดให้ผู้เข้าร่วมและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ ในวันนี้ (16 มีนาคม 2561) ณ ห้องประชุมสมิหลา 1 โรงแรม บี.พี.สมิหลา บีช รีสอร์ท อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
เทศบาลนครสงขลา ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดงานมหกรรมวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้ “สมิหลาวิชาการ” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณลานสระบัว แหลมสมิหลา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสงขลา และสถาบันการศึกษาในเขตอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 214 แห่ง 442 โรงเรียน จาก 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขันฯ ในครั้งนี้

งานมหกรรมวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ สุนทรียภาพด้านนาฏศิลป์-ศิลปะการแสดง โครงงาน และสิ่งประดิษฐ์ระดับภาคใต้ อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษา โดยแบ่งกลุ่มประเภทการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ดังนี้ 1.กลุ่มภาษาไทย , 2.กลุ่มคณิตศาสตร์ , 3.กลุ่มวิทยาศาสตร์ , 4.กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , 5.กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา , 6.กลุ่มศิลปะ , 7.กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี , 8.กลุ่มภาษาต่างประเทศ , 9.กลุ่มปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , 10.การแข่งขันกลุ่มการแข่งขันหุ่นยนต์ , 11.กลุ่มสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา และ 12.กลุ่มการแข่งขัน ประกวดโครงงาน

ทั้งนี้ การจัดการศึกษาท้องถิ่นมีส่วนสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยต้องคำนึงถึงมาตรฐานที่ผู้เรียนพึงได้รับให้สอดคล้องกับมาตรฐานของชาติและเป็นไปตามบริบทของท้องถิ่น สำหรับการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ เป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา อีกทั้ง ประสบการณ์ที่ได้รับจากการแข่งขันสามารถนำไปพัฒนาการจัดการศึกษา ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศักยภาพ และแสดงขีดความสามารถในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่นให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลการแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้ “สมิหลาวิชาการ” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ได้ที่เว็บไซต์ http://south14.vichakan.net หรือที่ Facebook : สมิหลาวิชาการ14

Details

Start:
20 June
End:
22 June

Venue

บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา
จังหวัดสงขลา 90000 Thailand + Google Map

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก