26 C
Hat Yai
21 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โชว์ของดีการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม “Eastern Lanna Road Show & Consumer Fair 2017”

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ นายบัวยัญ สุวรรณมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับคณะผู้ประกอบการการท่องเที่ยวจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัด แพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย ร่วมกิจกรรม “Eastern Lanna Road Show & Consumer Fair 2017” โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี 

นายกิตติ ทิศสกุล นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ เปิดเผยว่า กิจกรรม “Eastern Lanna Road Show & Consumer Fair 2017” มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้เป็นที่รู้จักแก่จังหวัดภาคใต้ พร้อมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้า บริการสู่ประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวใต้ ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวใต้มีความหลากหลายและมีกำลังซื้อสูง พร้อมกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจมาท่องเที่ยวภาคเหนือ โดยมีผู้ประกอบการมาร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ สินค้า ที่พัก บริการ ฯลฯ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงการทำงานระหว่างผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทั้งสองภาคเป็นการเชื่อมโยงการค้าและแลกเปลี่ยนสินค้า บริการซึ่งกันและกันในอนาคต

สำหรับกิจกรรม “Eastern Lanna Road Show & Consumer Fair 2017” เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยว” โดยการนำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ลงพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จ.สงขลา กระบี่ กรุงเทพฯ สุราษฎร์ธานี และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่นิยมเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคในพื้นที่ ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าและบริการกับผู้ประกอบการจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อสร้างโอกาสและรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในครั้งนี้

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก