32.2 C
Hat Yai
27 May 2019
หาดใหญ่โอเค

Category : ข่าวการศึกษา

มรภ.สงขลา ปั้นห้องสมุดสีเขียวเพื่อชุมชน ดึงเด็กรุ่นใหม่เรียนรู้วิถีเกษตร

admin
มรภ.สงขลา ปั้นห้องสมุดสีเขียวเพื่อชุมชน ดึงเด็กรุ่นใหม่เรียนรู้วิถีเกษตรตามแนวพระราชดำริ  มรภ.สงขลา ผุดแนวคิดห้องสมุดสีเขียว

มรภ.สงขลา โชว์ผลดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ร.ร.ตชด.

admin
มรภ.สงขลา โชว์ผลดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ร.ร.ตชด. สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มรภ.สงขลา จับมือท้องถิ่น-กศน. จัดการศึกษาต่อเนื่องผู้สูงอายุ คัด 5 หลักสูตรทางนาฏศิลป์ฯ ดนตรีไทย สร้างสุขผู้สูงวัย

admin
มรภ.สงขลา ผนึก ทม.เขารูปช้าง-กศน. ลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาต่อเนื่องให้ผู้สูงอายุ ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิต

สถานทูตอเมริกา ดูงานการศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา เตรียมผนึกความร่วมมือจัดอบรม ครู ร.ร. กลุ่มภาคใต้

admin
มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมคณะ หารือจัดการศึกษาสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก