26 C
Hat Yai
23 April 2019
หาดใหญ่โอเค

Category : ข่าวการศึกษา

มรภ.สงขลา ชวนประดิษฐ์ของที่ระลึกทางวัฒนธรรม

admin
มรภ.สงขลา จัดอบรมประดิษฐ์ของที่ระลึกอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม พัฒนาศักยภาพเชิงบวกกลุ่มแม่บ้าน-สตรี หวังช่วยเสริมรายได้ครอบครัว สร้างภูมิคุ้มกันพฤติกรรมเลียนแบบยุควัตถุนิยม

มรภ.สงขลา ปั้นนักวิจัยหน้าใหม่พัฒนาท้องถิ่น

admin
มรภ.สงขลา อบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ เน้นคิดโจทย์วิจัยจากความต้องการของท้องถิ่น กำหนดชุมชนเป้าหมาย ต.เกาะแต้ว

มรภ.สงขลา ให้ทุนเรียนฟรี นศ.ผลการเรียนดี-ความสามารถพิเศษ

admin
มรภ.สงขลา ออกระเบียบให้ทุนนักศึกษาเรียนฟรีจนจบปริญญาตรี คัดคนผลการเรียนดี มีความสามารถพิเศษ สร้างชื่อเสียงให้มหา’

คณะวิทย์-เทคโน ม.อ. ร่วมเครือข่ายคณะประมงอาเซียน สานความร่วมมือวิชาการสหภาพยุโรป พัฒนาคุณภาพสัตว์น้ำ

admin
รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก