หาดใหญ่โอเค

Category : ข่าวการศึกษา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560

admin
“บัณฑิตต้องมีทั้งความรู้วิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ และยึดมั่นในคุณธรรม” พระโอวาทพระราชทานบัณฑิต ม.อ.

เตรียมจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ คาดดำเนินการในปีการศึกษา 2562

admin
เตรียมจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นสถานศึกษาต้นแบบในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ ในสังคมพหุวัฒนธรรมสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิต ม.อ. ปีการศึกษา 2560

admin
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา คว้ารางวัล ‘วัฒนคุณาธร’ เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานโดดเด่น

admin
กระทรวงวัฒนธรรม มอบรางวัลวัฒนคุณาธร ให้สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา เชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์

มรภ.สงขลา ผงาดเวทีประกวดอ่านฟังเสียง ระดับประเทศ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

admin
มรภ.สงขลา ผงาดเวทีประกวดอ่านฟังเสียง ระดับประเทศ โชว์ผลงานเยี่ยมคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

มรภ.สงขลา ชู ‘อาจารย์ที่ปรึกษา’ กัลยาณมิตรคู่คิดผู้เรียน ช่วยชี้ทางใช้ชีวิตในรั้วมหา’ลัย-ดูแลดุจพ่อแม่คนที่สอง

admin
มรภ.สงขลา ชูบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นกัลยาณมิตรคู่คิดผู้เรียน ดูแลช่วยเหลือดุจพ่อแม่คนที่สอง พร้อมแนะแนวทางปรับตัวใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย พัฒนาสู่บัณฑิตคุณภาพ

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก