หาดใหญ่โอเค

Category : ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาไทยในปีที่ 2 หรือปีที่ 3 ไปเรียนภาคฤดูร้อนที่เยอรมนี

admin
ทาง DAAD สนับสนุนให้นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้ไปเรียนหลักสูตรภาษาที่มหาวิทยาลัยในเยอรมนี 4 สัปดาห์

ทุนการศึกษา Orange Tulip Scholarship Thailand สำหรับนักเรียนไทย

admin
ทุนการศึกษา Orange Tulip Scholarship โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถของไทยที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในประเทศเนเธอร์แลนด์

Universite de Lausanne มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท

admin
ทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จบมาจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศและมีผลการเรียนที่โดดเด่น โดยส่วนใหญ่แล้ว Universite de Lausanne

สถาบันกันตนารับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าเรียนเทอม 2 พร้อมรับทุนต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 4 ปี

admin
สถาบันกันตนาขยายโอกาสทางการเรียนรู้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าเรียน ภาคการเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก