หาดใหญ่โอเค

Category : Slide

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เปิดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น

admin
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เปิดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน”

เตรียมจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ คาดดำเนินการในปีการศึกษา 2562

admin
เตรียมจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นสถานศึกษาต้นแบบในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ ในสังคมพหุวัฒนธรรมสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก