24 C
Hat Yai
21 January 2019
หาดใหญ่โอเค

Category : ข่าวสงขลา

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดอบรมให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติ จ.สงขลา

admin
รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดอบรมให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติ จ.สงขลา ตามแนวพระราชดำริของ

จังหวัดสงขลา ติดตามพร้อมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.อำเภอ)

admin
จังหวัดสงขลา ติดตามและแลกเปลี่ยนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.อำเภอ) ร่วมเสนอผลการดำเนินงานและร่วมถอดบทเรียนในการกำหนดแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุให้มีประสิทธิภาพเห็นผลเป็นรูปธรรมและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน วันนี้

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดอบรมให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติ จ.สงขลา

admin
รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดอบรมให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติ จ.สงขลา ตามแนวพระราชดำริของ

จ.สงขลา ซักซ้อมการจัดอบรมให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติ

admin
จังหวัดสงขลา ซักซ้อมการดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดสงขลา ตามแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ลงพื้นที่ จ.สงขลา จัดพิธีมอบรางวัลทูตความปลอดภัยทางถนนแก่นักเรียนในโครงการฯ

admin
มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ลงพื้นที่ จ.สงขลา จัดพิธีมอบรางวัลทูตความปลอดภัยทางถนนแก่นักเรียนในโครงการฯ พร้อมเปิดห้องเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก