หาดใหญ่โอเค

Category : ข่าวสังคม

29 ต.ค. วันอัมพาตโลก สคร. 12 สงขลา ชวนสังเกตอาการ พบแพทย์เร็วลดเสี่ยงพิการ

admin
โรคอัมพาตหรือโรคหลอดเลือดสมอง เป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก องค์การอัมพาตโลกจึงได้กำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันรณรงค์อัมพาตโลก

นสพ.เดลินิวส์ฉบับพิเศษหาดใหญ่เกลี้ยงพอขายได้เฉพาะคนที่สั่งจอง บรรยากาศการจำหน่ายหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับพิเศษ

admin
ประชาชนแห่ซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ที่นำเสนอภาพข่าวเกี่ยวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างเนืองแน่นเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก โดยเฉพาะบางฉบับที่จัดพิมพ์ฉบับพิเศษที่นำเสนอเนื้อหาและประมวลภาพเหตุการณ์สำคัญเพียงอย่างเดียวไม่พอจำหน่าย วันนี้(19ต.ค.) บรรยากาศตามร้านที่เป็นเอเย่นต์จำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ในอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เวทีพัฒนาศักยภาพ “โครงการ Gen A พลังอ่านเปลี่ยนเมือง ปี 2”

admin
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ฝึกทักษะงานช่างวิชาชีพพื้นฐาน

admin
ฝึกทักษะงานช่างวิชาชีพพื้นฐาน–อาจารย์ขจรศักดิ์  พงศ์ธนา คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  จัดโครงการฝึกทักษะงานช่างวิชาชีพพื้นฐาน สำหรับอาจารย์ผู้สอนในสถานศึกษา

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก