24.5 C
Hat Yai
23 October 2018
หาดใหญ่โอเค

Category : ข่าวพลังงาน

กฟผ.สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานแก่โฆษกชุมชนของฝ่ายความมั่นคง และเจ้าหน้าที่ด้านมวลชนสัมพันธ์

admin
ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ. ร่วมกับ โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา และฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้

กฟผ. จ่ายไฟฟ้าให้กับจังหวัดปัตตานีได้เรียบร้อยแล้วพร้อมประสานฝ่ายความมั่นคงเฝ้าระวังต่อเนื่องไปอีก

admin
กฟผ. เร่งระดมทีมซ่อมบำรุงรักษาระบบส่งไฟฟ้าจากทุกภาคร่วมแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ และ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับจังหวัดปัตตานีได้ทุกพื้นที่ตั้งแต่เวลา 16.35

คสช.เปิดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ ที่ จ.สงขลา

admin
คสช.เปิดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ ที่ จ.สงขลา ดึงภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์

ตอนที่ 2: ความจริงแค่ครึ่งเดียวของข่าว “จีนสั่งยกเลิกการใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้า 103 โรง”

admin
ที่มา ดร.ภิญโญ มีชำนะ ข่าวจากผู้จัดการออนไลน์ (http://www.manager.co.th/china/ViewNews.aspx?NewsID=9600000016944) ซึ่งอ้างอิงมาจากนิวยอร์กไทมส์

กฟผ.ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ภาคราชการและประชาชน ปลูกป่าโกงกางบ้านเกาะแลหนัง

admin
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก