24 C
Hat Yai
23 March 2019
หาดใหญ่โอเค

Category : ข่าวพลังงาน

โรงไฟฟ้าจะนะจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบรัฐ

admin
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โรงไฟฟ้าจะนะจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบรัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าจะนะ

ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมคณะทำงานติดตามระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าจะนะ ได้รับการตรวจติดตามการรักษาระบบ (Surveillance) ครั้งที่ 3

admin
เมื่อวันที่ 30-31 ตุลาคม 2561 โรงไฟฟ้าจะนะ

ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและหัวหน้าแผนกพลังงานจังหวัดในวาระเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ

admin
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา

ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ และผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

admin
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นายเขมญาติ

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก