หาดใหญ่โอเค
  • Home
  • 0มาใหม่

Category : 0มาใหม่

จ.สงขลาสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดแก่ ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

admin
จังหวัดสงขลาสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดแก่ ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอด

ตัวแทนบริษัทผู้ประกอบการรถแท็กซี่และผู้ขับรถแท็กซี่ รวมตัวเข้ายื่นหนังสือที่ศูนย์ดำรงธรรม เร่งแก้ปัญารถแท็กซี่ป้ายดำใช้อิทธิพลเถื่อนข่มขู่แย่งผู้โดยสาร

admin
ตัวแทนบริษัทผู้ประกอบการรถแท็กซี่และผู้ขับรถแท็กซี่ที่ได้รับอนุญาตให้บริการรถแท็กซี่ถูกต้องภายในท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่รวมตัวเข้ายื่นหนังสือที่ศูนย์ดำรงธรรมจ.สงขลา เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญารถแท็กซี่ป้ายดำใช้อิทธิพลเถื่อนข่มขู่แย่งผู้โดยสาร วันที่ 3 ต.ค.59

“ด.ญ.รวงข้าว หะเทศ” รร.สาธิต มรภ.สงขลา ชนะเลิศอ่านฟังเสียง คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

admin
นักเรียน รร.สาธิต มรภ.สงขลา สร้างชื่อระดับประเทศ ชนะเลิศแข่งขันอ่านฟังเสียง

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ทรงเปิด“อาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์” คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ.

admin
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเปิด “อาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์”

บรรยากาศตามวัดจีนใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ยังคงคึกคักมีผู้ที่ถือศีลกินเจไปรับประทานอาหารเจทั้ง 3 มื้อ

admin
บรรยากาศตามวัดจีนใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ยังคงคึกคักมีผู้ที่ถือศีลกินเจไปรับประทานอาหารเจทั้ง 3

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิต ม.อ. ปีการศึกษา 58

admin
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก