หาดใหญ่โอเค
  • Home
  • 0มาใหม่

Category : 0มาใหม่

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เปิดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น

admin
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เปิดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น “ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน”

เตรียมจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ คาดดำเนินการในปีการศึกษา 2562

admin
เตรียมจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นสถานศึกษาต้นแบบในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ ในสังคมพหุวัฒนธรรมสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ร่วมกับ สภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

admin
โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ร่วมกับ สภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก