หาดใหญ่โอเค
  • Home
  • ศูนย์รวมข่าวหาดใหญ่ สงขลา

พมจ.สงขลา เสริมศักยภาพผู้พิการ และผู้ดูแลคนพิการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

admin
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา เสริมศักยภาพผู้พิการ และผู้ดูแลคนพิการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “บริหารจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ”

มรภ.สงขลา ประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์ฯ

admin
มรภ.สงขลา เปิดบ้านจัดประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ โชว์ผลงานพัฒนาท้องถิ่นสนองพระบรมราโชบาย ร.10

จังหวัดสงขลา ระดมกำลังกวดขันจับกุมแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง

admin
นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายอย่างอย่างเคร่งครัด

ผู้ตรวจกรมการจัดหางาน และคณะ ลงพื้นที่ จ.สงขลา ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง

admin
ผู้ตรวจกรมการจัดหางาน และคณะ ลงพื้นที่ จ.สงขลา ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก