29 C
Hat Yai
18 April 2019
หาดใหญ่โอเค
Image default

31 พฤษภาคม 2559 : งาน Thailand Tech Show สัญจร ภาคใต้ ครั้งที่ 1/2559

Techshow

เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดให้จัดงาน Thailand Tech Show สัญจร ภาคใต้ ครั้งที่ 1/2559 ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. เป็นตลาดเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่าย ผู้ซื้อพบผู้ขาย
 2. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและพัฒนาในเชิงพาณิชย์
 3. เป็นโครงการที่เชื่อมโยงภาคเอกชนให้สามารถเข้าถึงและนำผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาจากสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
 4. หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่สร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์เสริมศักยภาพ
 5. เพื่อยกระดับผู้ประกอบการ เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย
 6. เพื่อขยายพื้นที่ในการเข้าถึงเทคโนโลยีให้แก่ภาคเอกชนในพื้นที่ภาคใต้

กิจกรรมภาพในงาน ได้แก่

 1. การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมจัดงาน
 2. นิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานพันธมิตร
 3. การออกร้านจำหน่ายสินค้าจากผลงานวิจัย และนวัตกรรม ของผู้ประกอบการของหน่วยงานพันธมิตร

กลุ่มเป้าหมายในการร่วมงาน ได้แก่

 1. ผู้ประกอบการ Start Up ในพื้นที่ภาคใต้
 2. ผู้ประกอบการ SML ในพื้นที่ภาคใต้
 3. อาจารย์/นักวิจัย หน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้
 4. ผู้ที่สนใจทั่วไป

ผู้ที่สนใจสามารเข้าร่วมงานได้โดยการ ลงทะเบี่ยนเพื่อเข้าร่วมงาน ได้ที่https://goo.gl/CTdFsb

สำหรับคูปองอาหารฟรีภายในงานจะสงวนไว้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนมาภายใน 120 คนแรกเท่านั้น

โดยสามารถสอบถามรายละเอียอดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิทานนท์ 074-289321 หรือ คุณธรณ์เทพ 074-289337

กำหนดการ Techshow สงขลา1

ข่าวเกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

X

สมัครสมาชิก